WEBAC SILcompact M

WEBAC SILcompact M

Właściwości
• niemieckie dopuszczenie do stosowania w górnictwie (LOBA E 62.12.22.67-2011-1)
• dobra płynność
• bardzo szybko uzyskuje dużą wytrzymałość
• nie ulega spienianiu pod wodą
• niska temperatura reakcji
• poddaje się obróbce mechanicznej

Obszary zastosowań
• wklejanie kotew wszystkich typów
• stabilizacja zboczy i osuwisk za pomocą kotew gruntowych lub metodą szpilkowania
• stabilizacja i uszczelnianie luźnych elementów gruntu i miejsc krytycznych w kopalniach i budownictwie tunelowym, oraz na drodze maszyn drążących (TBM)
• stabilizacja gruntu i wzmacnianie górotworów

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu