WEBAC SILcompact

WEBAC SILcompact

Właściwości
• szybki przyrost wytrzymałości w krótkim czasie
• nie ulega spienieniu w kontakcie z wodą, nie reaguje z wodą
• można poddawać obróbce mechanicznej (np. skrawanie lub cięcie)
• dobra przyczepność
• odkształcalny plastycznie
• bezpieczny dla środowiska

Obszary zastosowań
• zabezpieczenie, stabilizacja i trwałe uszczelnienie w budownictwie tunel i kopalń
• stabilizacja gruntu i wzmacnianie górotworów
• stabilizacja zboczy i osuwisk za pomocą kotew gruntowych lub metodą szpilkowania

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu