WEBAC SILform

WEBAC SILform

Właściwości
• szybki proces spieniania i uzyskiwanie wytrzymałości
• stabilna struktura po zsieciowaniu
• dobra penetracja
• można ją poddawać obróbce mechanicznej (np. skrawanie lub cięcie)

Obszary zastosowania
• wyprzedzające zabezpieczenie i miejscowe wzmocnienie czoła przodka
• stabilizacja i uszczelnienie pustek wypełnionych wodą i stref niestabilnych, przewodzących wodę (np. przebić hydraulicznych gruntu), w kopalniach i tunelach
• konsolidacja krasu, luźnych skał, żwiru i szutru

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu