Willa miejska w Hamburgu

obiekty referencyjne

Iniekcyjne uszczelnienie willi miejskiej z roku 1923.

Klasyczna w proporcjach, formie i stylu willa w Hamburgu, zbudowana w roku 1923 z pełnych, czerwonych cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej, wymagała remontu i adaptacji do nowych potrzeb i funkcji.   Mury obiektu miały ok 50 grubości, wykazywały duże zawilgocenie i stwierdzono miejscowe ubytki w ceglanej strukturze muru.

Koniecznym okazało się wykonanie przepony poziomej przed podciąganiem kapilarnym metodą iniekcji ciśnieniowej.

Prace uszczelniające przeprowadzono zachowaniem wszelkich klasycznych reguł iniekcyjnych zabezpieczeń przeciwwilgociowych budowli:

  • Ustalono płaszczyznę iniekcji
  • Wykonano odwierty
  • Oczyszczono odwierty (przedmuchanie sprężonym powietrzem)
  • Osadzono iniektory w odwiertach
  • Przesklepiono zaprawą mineralną dwurzędową strefę iniekcji.
  • W dwóch cyklach roboczych wtłoczono środki iniekcyjne
  • Zdemontowano iniektory i reprofilowano obszar iniekcji

W iniekcyjnym uszczelnianiu murów willi w pierwszej kolejności wypełniono pustki w strukturze muru za pomocą spienialnej poliuretanowej żywicy iniekcyjnej WEBAC 157. Trwałe uszczelnienie muru osiągnięto we wtórnym tłoczeniu żywicy WEBAC 1403. Środek ten tłoczono przez te same odwierty i iniektory po wcześniejszym udrożnieniu ich po resztkach żywicy spienialnej.

W procesie iniekcyjnego tłoczenia środków WEBAC 157 oraz WEBAC 1403 stosowano membranową, elektryczną, jednokomponentową pompę iniekcyjną WEBAC IP 2

Poniższa animacja prezentuje kilka zdjęć z wykonywania uszczelnienia opisanego obiektu

Zastosowane produkty

  • WEBAC 157
  • WEBAC 1403

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu