Zabezpieczenia w myjni

obiekty referencyjne

Znakomite rozwiązania z wykorzystaniem WEBAC 4270

Remont podłogi myjni samochodów ciężarowych i tramwajów jest zawsze dużym wyzwaniem dla wykonawcy oraz producenta użytych produktów. Panują tu nieprzyjazne warunki, jak wilgotne podłoże, zanieczyszczenie detergentami i emulsjami olejowymi oraz niewystarczająca wytrzymałosc mechaniczna podłoża. Dodatkowo dochodzą ograniczenia czasowe wykonania naprawy (często do 2 dni). Użyte systemy naprawcze i uszczelniające powinny wykazywać wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność chemiczną. Wymagany jest estetyczny wygląd powierzchni oraz jej antyposlizgowosc.

Przy tego rodzaju krytycznych podłożach waże jest gruntowanie gruntowania. Winno ono posiadać następujące własciwosci: wysoką zdolność do sieciowania w środowisku wilgotnym i mokrym, wytrzymałosc na wilgoc przenikającą od zewnątrz, działanie blokujące podciąganie olei i alkaliów, wzmacnianie podłoża i wysoką przyczepność do tzw. podłoży krytycznych. Epoksydowa żywica WEBAC 4270 spełnia te wymagania. Została ona przetestowana odnośnie przyczepności oraz tworzenia się pęcherzy w przypadku występowania wilgoci przenikającej od zewnątrz. Ten bezrozpuszczalnikowy, reagujący z wodą system żywicy epoksydowej został wytworzony specjalnie do stosowania w tak trudnych warunkach i obecnie jest skutecznie używany do gruntowania mokrych i/lub zaolejonych podłoży, które są typowe dla myjni samochodowych. Po przygotowaniu powierzchni posadzkę zagruntowano srodkiem WEBAC 4270., a następnie naniesiono szpachlówkę żywiczną wykonaną z W- 4270, wypełnioną piaskiem kwarcowym o odpowiednich frakcjach.

Takie rozwiązania stosowano na wielu obiektach wykonując te prace w okresie 2-3 dni (najczęsciej od piątku do niedzieli).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu