Zamek w Eisenach

obiekty referencyjne

Naprawa  muru obronnego  zamku Wartburg w Eisenach   w duchu nowych czasów

Wybudowany w 1067 zamek warowny w Eisenach jest jednym z najlepiej utrzymanych tego typu obiektów w Niemczech. Rozbudowywany na przestrzeni stuleci o budowle z okresu romantyzmu, gotyku oraz elementów z XIX wieku stał się obszernym grodem zamkowym i w końcu zdobył sławę jako miejsce schronienia Marcina Lutra.   Prawie 800 – letni południowy mur obronny składa się z dużych, szczelnie ułożonych kamieni naturalnych, których zaprawa mocno zwietrzała. Woda przenikała szczególnie w miejscach połączeń zaprawy z kamieniami naturalnymi i zbierała się w szczelinach znajdujących się w strukturze muru. Silne przesiąknięcie muru na całej powierzchni oraz cykle zamrażania i rozmrażania wody znajdującej się w jego strukturze, były przyczyną uszkodzeń.

* W celu trwałego rozwiązania problemu, trzeba było uszczelnić wykonane z zaprawy spoiny muru w licu ściany oraz ich połączenie z kamieniem naturalnym, w taki sposób żeby żadna wilgoć nie była w stanie przez nie przeniknąć.Konieczne było również znalezienie takiej zaprawy, która pasowałaby do muru i spełniałaby wymagania konserwatora zabytków odnośnie odtworzenia starych spoin.

Wnikliwe poszukiwania i próby wykazały przydatność 1- komponentowej dyspersji bitumiczno – akrylowej WEBAC 5611, której wytrzymałość na zerwania wynosi ok. 0,3 N/mm2 i znacznie przekracza wytrzymałość na zerwanie istniejącej zaprawy. W procesie uszczelniania muru usunięto i oczyszczono spoiny na głębokość ok. 3-5cm. Tak przygotowane spoiny uszczelniono poprzez naniesienie WEBAC 5611 i w następnym kroku zostały one wypełnione i odtworzone wcześniej dobraną zaprawą. Miejsca styku zaprawy z kamieniami naturalnymi stały się nieprzepuszczalne dla wody i wilgoci. Zjawisko kurczenia się i rozciągania materiałów, spowodowane np. przez sezonowe wahania temperatur, zostają bez problemu skompensowane przez WEBAC 5611.

Po raz kolejny potwierdzona została przydatność wypróbowanego produktu WEBAC 5611 do ochrony obiektów zabytkowych. Specjaliści firmy WEBAC zadowoleni są z udziału w ochronie dóbr światowego dziedzictwa, jakim jest zamek warowny w Eisenach.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 5611

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu