Zapora na Dougawie na Łotwie

obiekty referencyjne

Uszczelnienie dylatacji produktem WEBAC 4101.

W latach 60 na największej łotewskiej rzece Dougawie (głebokosc do 40 m.) zbudowano zaporę. Dzięki zastosowaniu produktów WEBAC został wypróbowany nowy system uszczelniający dylatacji. Pionowe dylatacje pomiędzy sekcjami wypełnione bitumem miały w tani i solidny sposób zostać naprawione. Nurkowie stwierdzili, że w ich dolnej części występuje wyciśnięty bitum. Podejrzewano, że ze względu na wiek zapory, bitum zrobił się kruchy, lub dochodziło do innego, podobnego procesu rozkładu. Nie było możliwości naprawy dylatacji nowym wypełnieniem bitumicznym. Żeby zminimalizować szkody zdecydowano się na wykonanie od strony wody nowej dylatacji, która powinna zamykać starą, wypełnioną bitumem. Po bardzo obiecujących wynikach testów, w roku 2000 zdecydowano się wypełnić dylatacje elastyczną żywicą epoksydową WEBAC 4101. Właściwości materiału, czyli wysoka elastyczność oraz wytrzymałość czynią go szczególnie przydatnym w takich okolicznościach. Dla wykonania nowej dylatacji wywiercono 32- metrowy otwór, do którego został wprowadzony brezentowo- bawełniany wąż oraz perforowana rura polietylenowa. Iniekcji dokonano za pomocą węża iniekcyjnego, począwszy od spodu wypełnionej wodą dylatacji. Następnie stopniowo wyciągano wąż, w ten sposób dokonywano iniekcji poziom po poziomie w żywicę epoksydową, a znajdująca się w niej woda miała zostać wyparta. W ten sposób całkowicie wypełniono odwiert. W czasie prac trzeba było obserwować przeciwciśnienie, które dawało informacje o przebiegu wypełniania. Węże dopasowały się dokładnie do odwiertu i umożliwiły całkowite uszczelnienie. Nowy sposób uszczelnienia dylatacji został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów, dzięki czemu postanowiono powtórzyć postępowanie w innych miejscach tamy. W latach 2001 i 2002 do projektu zużyto około 8 ton WEBAC 4101.  Zakończone sukcesem naprawy odbywały się pod nadzorem szwajcarskiej firmy zarządzającej budowlą. W ramach tego projektu zatrudnione były najbardziej renomowane firmy, między innymi firma WEBAC, w tym przypadku reprezentowany przez łotewskiego przedstawiciela- firmę Plastima AT.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 4101

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu