Produkty Consolidation Line

Pod nazwą Consolidation Line, firma WEBAC oferuje produkty, technikę oraz koncepcje dla specjalistycznego budownictwa górniczego, tunelowego i hydrotechnicznego. Pierwszoplanową kwestią jest bezpieczeństwo ekip wykonawczych pracujących najczęściej w bardzo trudnych warunkach.

Z reguły oczekuje się szybkich, bezpiecznych i trwale skutecznych rozwiązań w sytuacjach awaryjnych.  Zarówno w procesie konwencjonalnego tunelowania czy przy technice drążenia TBM konieczne są wyprzedzające  działania stabilizujące i  konsolidujące podłoże, podnoszące bezpieczeństwo w realizacji, najczęściej dużej skali nowych  projektów budowanych jak i naprawy starych obiektów.
Takie właśnie rozwiązania przedstawia WEBAC Consolidation Line.

Prospekt „Consolidation Line” w formacie PDF