Epoksydowe środki do uszczelniania dylatacji

Nasze produkty

Uszczelnianie dylatacji

Materiały uszczelniające WEBAC dają możliwość uszczelnienia wszelkich przerw technologicznych występujących w budownictwie, tj. przerw roboczych i dylatacji.

  • Przerwy robocze powstają podczas wznoszenia obiektów betonowych, jeśli np. betonowanie następuje w wielu etapach
  • Dylatacje powinny zapobiegać powstawaniu rys w elementach poddawanych obciążeniom mechanicznym. Dylatacje stosuje się również, kiedy podczas budowy wykorzystywane są materiały o różnych zakresach pracy (np. różna rozszerzalność cieplna, ruchy spowodowane zmianami wilgotności lub obciążeń dynamicznych). Dylatacje konstrukcyjne znajdują się zazwyczaj pomiędzy budynkami lub częściami budowli bezpośrednio przylegającymi do siebie. Powinny one kompensować późniejsze, nierównomierne osiadanie budowli oraz poprawiać izolacyjność akustyczną pomiędzy wzajemnie zdylatowanymi budynkami.

Dylatacje wymagają naprawy i uszczelnienia na skutek występujących obciążeń mechanicznych, wpływu środowiska lub starzenia się zastosowanych materiałów budowlanych .

Wtórne uszczelnianie dylatacji

W przypadku dylatacji tylko czasowo narażonych na kontakt z wilgocią, uszczelnienie musi wykonane za pomocą trwale elastycznych epoksydowych materiałów do wypełniania dylatacji, np. WEBAC 5520N do wypełniania grawitacyjnego lub WEBAC 5520N thix do wypełniania dylatacji pionowych lub „nad głową”.

Prace przygotowawcze

Inwentaryzacja przed przerabianiem

  • Stan zawilgocenia
  • Stan powierzchni (ścianek dylatacji)

Z tego wynika

  • Wybór odpowiedniego produktu
  • Sposób przerabiania

Przerabianie

Produkty WEBAC służące do uszczelniania dylatacji przerabia się :

– poprzez wypełnianie dylatacji grawitacyjnie (WEBAC 5520N)

– lub wypełnianie za pomocą szpachelki (WEBAC 5520 N thix),

Dylatacyjne profile uszczelniające wciska się w dylatację za pomocą specjalnego młotka . Podczas iniekcji żywicy należy zwrócić uwagę, żeby materiał nie miał możliwości niekontrolowanego wypływu. Powinno się wykonać dodatkowe ograniczenie (np. polipropylenowym sznurem dylatacyjnym) w samej przerwie dylatacyjnej. Należy zadbać również o odpowietrzenie. Podczas wypełniania dylatacji materiałem WEBAC 5520N lub WEBAC 5520N thix, należy dokładnie wymieszać materiał w zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w karcie technicznej.(A:B -1:1 wagowo).

Czyszczenie

Przy każdej dłuższej przerwie w pracy wszystkie narzędzia i przedmioty w zależności od wykorzystywanego produktu należy wyczyścić rozpuszczalnikiem WEBAC Reiniger A (przy żywicach epoksydowych). lub Wodą(dla żeli akrylowych).. Zaschnięty materiał daje się usunąć mechanicznie oraz można usuwać środkiem WEBAC Reiniger B (nie płukać nim pompy).