Stara fosa w Eutin

obiekty referencyjne

Naprawa spękań i kawern osiadającej konstrukcji fosy i kanału w Eutin

Naprawy miejskich systemów odwadniających należą do priorytetowych zadań wielu administracji. Często dotyczy to substancji budowlanej o wartościach historycznych. W Eutin, w parku natury w krainie Szwajcarii Holsteinu ( północ Niemiec , powyżej Lubeki) ,prowadzone są szeroko zakrojone prace nad istniejącym systemem odwadniającym. Obok nowo budowanych kanałów ratuje się istniejącą starą infrastrukturę.
Szczególnym wyzwaniem w tym przypadku są od wielu lat osiadające mocno zniszczone kanały. Łączą one nie tylko małe i duże jezioro Utyńskie (Eutiner See), ale również odwadniają dużą część historycznego Starego miasta w Utyniu (Eutin). Kanały w Utyniu są po części tworem naturalnym, a po części wykonane ludzką ręką. Oddzielają miasto od bagnistego otoczenia w taki sposób, że miejscowość nigdy nie potrzebowała muru obronnego do obrony przez wrogiem. W ciągu historycznego rozwoju miasta, kanały w Utyniu były rozbudowywane w taki sposób, że do dnia dzisiejszego zniknęły z powierzchni i płyną pod ziemią. Na ich sklepieniu zostały wybudowane całe budynki i ulice co znacznie zwiększyło obciążenie gruntu. Przez ten nacisk, zaczęła uciekać stojąca w strukturze gruntu woda. Na przestrzeni dziesiątek lat trwania takiego stanu rzeczy, grunt pod budynkami uległ skonsolidowaniu (zespoleniu) a one same zaczęły osiadać, przez co doszło do przemieszczeń starych sklepień kanałów. To spowodowało pęknięcia oraz nieszczelności, które stwierdzono zarówno w podstawie jak i ścianach co znacznie obniżyło stabilność budynku.
Na początku prac, mury kanału zostały częściowo usztywnione żeby zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Największe otwory zostały wypełnione za pomocą cementu. Następie pozostawało pytanie jakie materiały są najlepsze, żeby dokonać szczelnej iniekcji w tak trudnych warunkach. Decyzja zapadła na podstawie właściwości materiału oraz oceny wielkości uszkodzeń. Wybór padł na WEBAC 1440. Ta żywica poliuretanowa wyróżnia się szczególnie swoja aktywnością. Wilgoć w budynku spowodowała utworzenie się ciągłej uszczelniającej masy o całkowicie zamknietej strukturze porów. Przez to uzyskuje się najlepszą kombinację elastyczności i szczelności. W ten właśnie sposób po zespoleniu się zawiesiny cementowej, fugi (spoiny) muru ipuste powierzchnie pomiędzy wypełnionymi przestrzeniami oraz sklepieniem zostały uszczelnione i wzmocnione za pomocą WEBAC 1440. Pomimo skomplikowanych i trudnych warunków wykonania prac, zostały one zakończone sukcesem.

Zastosowane produkty

  • WEBAC 1440

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu