WEBAC 2022 – Zaufanie i stabilność

Kolejny Rok -2021- zaznaczony pandemią wirusa COVID 19 przebiegł pod znakiem wypracowania mechanizmów przystosowawczych umożliwiających bieżącą, bezpieczną działalność gospodarczą również firmy WEBAC Sp. z o.o.

W nowy rok 2022 firma WEBAC wchodzi z wypracowanymi i sprawdzonymi rozwiązaniami organizacyjnymi i logistycznymi zapewniającymi partnerom handlowym i firmom wykonawczym realny dostęp do sprawdzonych i uznanych produktów i technologii WEBAC.

Od początku roku 2022 pracujemy na nowej wersji programu Symfonia Handel wzbogaconym o nowe elementy odpowiadające aktualnym wymogom prawnym, podatkowym i sprawozdawczym (e-dokumenty, e-przelewy, e-deklaracje). Naszym partnerom handlowym ułatwi i uprości wiele kwestii formalnych i proceduralnych.

W roku 2022 oferujemy cala gamę tradycyjnych środków iniekcyjnych opartych o żywice poliuretanowe, akrylowe i epoksydowe, sprzętu iniekcyjnego (pompy i iniektory) oraz sprawdzonych już produktów technicznych (m.in. węże iniekcyjne, gumy pęczniejące).

Oferta roku 2022 wzbogacona o środek do wypełniania dylatacji WEBAC PURflex, dostępna jest w formie prospektu Przegląd Produktów- Cennik – WEBAC 2022 na stronie www.webac.pl w zakładkach PRODUKTY oraz DO POBRANIA.

Czynniki zewnętrzne (wzrost cen surowców, rosnący kurs waluty EUR, inflacja) wpływające na koszty aktywności gospodarczej wymuszają wzrost cen naszych produktów do ok. 5% w stosunku do roku 2021.

Już tradycyjnie, od lat, bez względu na zmienne warunki ekonomiczne i geopolityczne pozostajemy pewnym i przewidywalnym partnerem w relacjach z odbiorcami naszych produktów i technologii. Specjalistyczne produkty WEBAC oparte o sprawdzone know-how wspieramy profesjonalnym doradztwem i serwisem. Zapewniamy sprawną logistykę, realność oferty, ciągłość sprzedaży, szkolenia.

W roku 2022 polecamy ciągle aktualizowaną stroną internetową www.webac.pl, aktualne Karty Techniczne produktów WEBAC, Prospekty tematyczne, Broszury (Flyer)

Z życzeniami wspólnej pomyślności

Prezes Zarządu WEBAC Sp. z o.o.

Produkty
PRODUKTY DO NAPRAWY I USZCZELNIEŃ
Konsolidacja gruntu