WEBAC 151

WEBAC 151

Obszary zastosowań
WEBAC 151 służy do szybkiego zamknięcia i uszczelnienia przecieków wody pod ciśnieniem, jak również do wypełniania pustek i szczelin w betonie, murze, kamieniach naturalnych, w obiektach typu zbiorniki wodne (w tym wody pitnej), kanałach, budownictwie podziemnym (np. uszczelnianie głowic kotew wierconych, uszczelnianie przerw roboczych (zamków) ścian szczelinowych). WEBAC 151 może również służyć do przejściowego utwardzania lub uszczelniania luźnych, niezwięzłych podłoży.
• Aprobata Techniczna ITB AT–15–4793/2015
• Atest Higieniczny PZH HK/W/0579/03/2012 (woda pitna)
• KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr 1/01/151/2018 do Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4793/2015 z dnia 16 marca 2015 na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 020-UWB-0807/Z wydanego Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa.


Właściwości specjalne
• 
stosunek mieszania: od 1:10 do 1:1 objętościowo
• możliwość uzyskania zróżnicowanej konsystencji po spienieniu, struktura piany:

  • miękka
  • elastyczna
  • sztywna

• regulowany czas reakcji
• uniwersalne zastosowanie


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 151 jest wysokiej jakości iniekcyjną spienialną żywicą poliuretanową, o niskiej lepkości, która wchodząc w kontakt z wodą silnie reaguje, ekspandując w zależności od proporcji składnika A i B do postaci powierzchniowo szczelnej piany o drobnej strukturze porów, od twardej do miękkoelastycznej. Bez przeciwciśnienia zwiększa swoją objętość do 35 razy. Dzięki niskiej lepkości, elementom powierzchniowo czynnym oraz wysokiej aktywności kapilarnej w wilgotnych i przewodzących wodę rysach, gwarantowane jest szybkie zatrzymanie wody napierającej. Proporcje łączenia składników A i B można ustawiać indywidualnie w zależności od konkretnych warunków w przedziale od 1:10 do 1:1.
Początek procesu spieniania WEBAC 151, liczony od kontaktu z wilgocią lub wodą w temp. +20°C, w zależności od proporcji składników, wynosi od 8 do 20 sekund. Temperatura własna wymieszanego materiału, warunki hydrodynamiczne, temperatura obiektu i temperatura wody zużywanej do reakcji mają wpływ na czas reakcji (tworzenie się piany). Temperatury wyższe przyspieszają, a temperatury niższe spowalniają proces spieniania i utwardzania. WEBAC 151 posiada dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, powłokami kablowymi oraz innymi materiałami iniekcyjnymi na bazie poliuretanów. Czas całkowitego utwardzenia (usztywnienia) w zależności od proporcji składników wynosi od ok. 30 do ok. 100 sekund.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu