WEBAC 4110

WEBAC 4110

Obszary zastosowań
WEBAC 4110 stosuje się do iniekcyjnego zamykania, uszczelniania i siłowego łączenia rys i przerw roboczych w środowisku suchym i wilgotnym. Może być stosowany do grawitacyjnego wysycenia spękań poziomych.
Materiał znajduje zastosowanie również w innych naprawach, np.:
• klejenie elementów budowlanych
• tłoczenie pod płyty stalowe (klejenie ich z mineralnym podłożem)
• przyklejanie odspojonego jastrychu i posadzek (np. w garażach podziemnych)
• jako baza do zapraw żywiczno – piaskowych
• warstwa szczepna pomiędzy starym a nowym betonem
• wzmacnianie elementów murowanych i betonu o otwartej strukturze porów
• wklejanie (metodą zalewania) kotew
• atest Higieniczny HK/W/0579/06/2012 (woda pitna)
• naprawa rys w betonie wg. normy 1504-5 (Deklaracja zgodności CE/ 2+)
• spełnia normy ZTV-ING (RISS) (Niemieckie Dodatkowe techniczne wymogi i normy dla
budownictwa inżynieryjnego)
• spełnia wymogi normy DIN V 18028


Właściwości specjalne
• wysoka przyczepność do podłoży
• sieciowanie również przy obciążeniu dynamicznym
• stała objętość i kształt


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
Bezbarwna żywica WEBAC 4110 sieciuje do sztywnej postaci o stałej objętości, wykazując wysoką przyczepność do podłoży i dzięki temu umożliwia przenoszenie naprężeń przy połączeniach elementów budowli. Czas sieciowania (1 litr) w temperaturze +20°C wynosi ok. 100 minut. Po ok. 24 godzinach materiał jest utwardzony. Wyższe temperatury przyspieszają, niskie – szczególnie przy cienkich warstwach – opóźniają sieciowanie.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu