WEBAC 4180N

WEBAC 4180N - PRODUKT WYCOFANY!!!

Obszary zastosowań
Bezrozpuszczalnikową żywicę epoksydową WEBAC 4180N, o ekstremalnie niskiej lepkości, wykorzystuje się do impregnacji (uszczelniania i stabilizowania) porowatych podłoży budowlanych (np. elementy murowane, tynki betony, drewno). Ekstremalnie niska lepkość, znakomita przyczepność (siła sklejenia z podłożem), oraz wytrzymałość własna materiału dobrana do takich podłoży umożliwia trwałe łączenie nawet najmniejszych zarysowań oraz siatki drobnych spękań w betonie i elementach murowanych metodą iniekcji ciśnieniowej lub w określonych przypadkach metodą nasączania (wysycania grawitacyjnego). Żywice Epoksydowe WEBAC posiadają dobrą wzajemną tolerancję z betonem, stalą, foliami, otulinami kabli, oraz innymi środkami iniekcyjnymi WEBAC. Są szczególnie odporne na występujące powszechnie szkodliwe dla budownictwa sole, ługi oraz kwasy.
• impregnacja porowatych elementów budowlanych , np. beton, mury
• uszczelnianie muru z dodatkiem gipsu w obiektach zabytkowych
• iniekcja uszczelniająca porowatego betonu o słabej jakości
• uszczelnianie drobnej siatki rys
• wzmacnianie drewna


Właściwości specjalne
• ekstremalnie niska lepkość
• wnika grawitacyjnie w najmniejsze rysy i kapilary
• sieciuje do postaci nielepiącej
• wiązanie także w niskich temperaturach


Przerabianie
•  pędzlowanie, malowanie wałkiem, rozprowadzanie raklą
•  pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
Przy iniekcji elementów murowanych należy usunąć niezwięzłe części tynku oraz przesklepić porowate spoiny i ubytki z strukturze muru cementem szybkowiążącym. Rysy i pustki, które będą wypełniane muszą być oczyszczone z brudu, olei, tłuszczów lub innych środków osłabiających przyleganie. Należy oczyścić brzegi rys. Jeśli iniekcja następuje przez iniektory przyklejane, szpachlówkę używaną do przyklejania iniektorów można wykorzystać również do przesklepienia rys. Powierzchnię obszarów do przesklepienia należy tak przygotować, żeby uzyskać wystarczające przyleganie wykorzystywanego materiału (>1,5 N/mm2).

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu