WEBAC 4430

WEBAC 4430

Obszary zastosowań
WEBAC 4430 jest wysokiej jakości rozlewnym, powłokowym materiałem do podłoży cementowych, takich jak beton czy jastrych cementowy. Materiał ten znajduje zastosowanie głównie do powlekania podłoży przemysłowych, np. hale przemysłowe, magazynowe, warsztaty. Chroni powierzchnię nośną podłoża przed mechanicznym zużyciem, zapobiega pyleniu się spowodowanym zużyciem ściernym i ułatwia utrzymanie jej w czystości.
• Jako jastrych spełnia wymogi normy PN EN 13813 (Deklaracja Właściwości Użytkowych CE/4)
• Kolor standardowy RAL 7030 (na specjalne zamówienie istnieje możliwość dobrania innych kolorów z palety RAL)


Właściwości specjalne
• wysoka wytrzymałość
• obciążalna mechanicznie
• odporna na zużycie ścierne


Przerabianie
 WEBAC 4430 nanosi się natychmiast po wymieszaniu za pomocą gracy (rakla) lub zębatej szpachelki, w dowolnej grubości na wcześniej zagruntowaną powierzchnię.


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4430 jest samorozlewną, barwioną pigmentem, dwuskładnikową żywicą epoksydową. Jako materiał bezrozpuszczalnikowy twardnieje bezskurczowo. Po stwardnieniu charakteryzuje się dużą sprężystością, twardością i mechaniczną obciążalnością, wytrzymałością na ścieranie, jak również odpornością na smary, paliwa, rozcieńczone kwasy i ługi. Materiał ma dobrą tolerancję wzajemną z zaprawami, betonem, stalą, foliami, otulinami kabli i materiałami iniekcyjnymi WEBAC. Powłoka uniemożliwia wnikanie wody, oleju, tłuszczu i innych nieczystości oraz ułatwia utrzymanie czystości. Promienie ultrafioletowe powodują lekkie zażółcenie i zmniejszenie stopnia połysku. Nie wpływa to jednak na właściwości mechaniczne. W pomieszczeniach o wzmożonych wymaganiach antypoślizgowych można zastosować odpowiednią posypkę , np. z kolorowych płatków dekoracyjnych, tzw „Chipsów” lub proszku matującego. Dzięki temu uzyskuje się również lepszy efekt optyczny. Dla uzyskania antypoślizgowości klasy R9, R11 czy R12, należy zastosować posypkę z piasku kwarcowego o odpowiedniej frakcji uziarnienia. Nakładając żywicę WEBAC 4430 na powierzchnię pochyłą lub pionową, można zagęścić ją środkiem tiksotropowym. Lepkość i związane z nią właściwości przerabiania zależne są ściśle od temperatury. Najkorzystniej przerabiać w temperaturze od +12 do +18°C i przy wilgotności do 75%. W temperaturach niższych materiał ciągnie się i jest trudniejszy do przerabiania. W temperaturach wyższych (od +25°C) żeluje szybciej.
Przy bardzo dużej wilgotności (ponad 85%) na powierzchni mogą powstać nieznaczne, białawe smugi (reakcja utwardzacza z wodą). W temperaturze obiektu od +15 do +18°C i grubości 1 mm nakładanej powłoki, WEBAC 4430 twardnieje po 24 godzinach. Po upływie tego czasu można już chodzić. Natomiast trwałe wyschnięcie oraz możliwość pełnego mechanicznego obciążenia następuje po około 2 dniach. W zależności od wytrzymałości podłoża WEBAC 4430 nadaje się pod obciążenia wózkami widłowymi do 5 ton.

obraz_2023-09-17_194619820

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu