WEBAC 4490

WEBAC 4490

Obszary zastosowań
Środek Powłokowy WEBAC 4490 służy do sporządzania warstw pośrednich i warstwy ostatecznej posadzkowej zgodnej z systemem OS8. System 0S 8 wyróznia się 3 stopniowym sposobem wykonywania zabezpieczania podłoza:gruntowaniem (1), wykonaniem warstwy posredniej(2) oraz naniesienie warstwy zamykającej (3)


Właściwości specjalne
• obciążalność mechaniczna
• duża odporność na ścieranie
• do obciążeń ruchu pieszego i samochodowego dobra odporność chemiczna


Przerabianie
Po wymieszaniu, materiał nanosić na powierzchnię:
• WEBAC 4290 szpachlą, kielnią, ściągaczką gumową wałkiem lub pędzlem.
• WEBAC 4490 ściągaczką gumową, wałkiem pędzlem
Przykładowe sposób wykonania warstwy zabezpieczającej w systemie 0S 8:
a/ gruntowanie środkiem WEBAC 4290 ( dla uzyskania grubości warstwy od 0,3-0,8 mm należy użyć piasku kwarcowego w odpowiedniej frakcji ok 5-6 kg/m2
b/ wykonanie warstwy pośredniej środkiem WEBAC 4490 ( dla uzyskania grubości warstwy od 0,3-0,8 mm należy użyć piasku kwarcowego w odpowiedniej frakcji ok 4-5 kg/m2
c/ warstwa powierzchniowa środkiem WEBAC 4490 – należy użyć ok 0,6 kg/m2 żywicy


Rodzaj i właściwości materiału
Powłoka WEBAC 4490 jest bezrozpuszczalnikową, niskolepką żywicą epoksydową do sporządzania powłoki w systemie OS 8. Jest odporne na rozcieńczone kwasy, zasady, roztwory soli i oleje.

obraz_2023-09-17_194815564

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu