Infrastruktura podziemna

Renowacja kanałów i szachtów

W listopadzie 2022 firma WEBAC udostępnia swoim partnerom i klientom nowa ulotkę dotyczącą renowacji infrastruktury podziemnej. Sygnalizujemy w niej różne zagrożenia i problemy techniczne związane z coraz powszechniejszym budownictwem podziemnym oraz awizujemy sposoby napraw i renowacji z wykorzystaniem środków iniekcyjnych WEBAC, szpachlówek, węży iniekcyjnych i żywicznych środków powłokowych WEBAC. Wkrótce udostępnimy te ulotkę w języku polskim.

Produkty
PRODUKTY DO NAPRAWY I USZCZELNIEŃ
Konsolidacja gruntu