Obiekty referencyjne

referencje

OBIEKTY REFERENCYJNE

Przedstawiamy poniżej przykłady zastosowania produktów i technologii WEBAC w skutecznym rozwiązywaniu w praktyce wielu trudnych problemów związanych z naprawą i zabezpieczaniem przeciwwodnym budowli.

Izolacje poziome budowli murowanych

Iniekcje kurtynowa

Ciekawe realizacje w świecie

WEBAC w krainie faraonów

Produkty WEBAC skuteczne w warunkach egipskich

Infrastruktura Egiptu, szczególnie jego 16- milionowej stolicy, została w ostatnich latach bardzo rozbudowana. W czasie realizacji nowych obiektów oraz remontów różnych budowli, skutecznie stosowano produkty firmy WEBAC.

Między innymi są to:
– uszczelnienie przecieków w nowej oczyszczalni ścieków w Kairze (wydajność 1,5mln. m³/ dzień);        zastosowano żywice poliuretanowe WEBAC

– ochrona stalowej konstrukcji  „Mostu 6. Października”;  użyto epoksydowych żywic powłokowych WEBAC.

– zabezpieczenie części podziemia w  koptyjskim klasztorze Mena w Alexandrii z wykorzystaniem żywic poliuretanowych WEBAC

Prace wykonywano w trudnych warunkach temperaturowych i bardzo zróżnicowanych podłożach mineralnych.

Most Oude Ijsselbrug Katerreer w Holandii

Iniekcyjne uszczelnienia rys i spękań

Holendrzy mogą być naprawdę dumni ze swojego mostu “Oude Ijsselbrug Katerreer 1”. Jest to jedyny w swoim rodzaju architektoniczny zabytek kulturalno- historyczny. Z biegiem lat, ciągłe obciążenie dynamiczne tej budowli zostawiło po sobie dość poważne ślady. Na murowanych filarach pojawiły się drobne rysy, które zagrażały budowli. W czasie gruntownego remontu mostu rysy te zostały uszczelnione poliuretanową żywicą iniekcyjną WEBAC®1403. Ten znakomity produkt o niskiej lepkości nie zawiera rozpuszczalników i doskonale nadaje się do uszczelnienia zarówno wilgotnych jak i suchych podłoży. Most został doskonale zabezpieczony przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i nadal bezpiecznie służy  użytkownikom.

Obserwatorium na “kanarach”- La Palma

Uszczelnienie ponad chmurami

Obserwatorium Roque de los Muchachos (RMO) leży na krawędzi należącego do Hiszpanii parku narodowego Caldera de Taburiente obejmującego kalderę wygasłego wulkanu na wyspie La Palma, około 2400m n.p.m. W RMO mieszczą się teleskopy zarówno nocne jak i dzienne; jest to jedno w największych obserwatoriów świata.

W 1984 roku przy udziale różnych instytutów z 19 krajów rozbudowano budynek obserwatorium, od tej pory jest ono cały czas rozwijane. Dzięki czystemu powietrzu i świetnemu położeniu ponad chmurami (600-1800 m) to miejsce uchodzi za najważniejsze tego typu w Europie. Ze względu na wysokie położenie panują tam wyjątkowe warunki klimatyczne. W ciągu dnia, a szczególnie w lato jest tam bardzo gorąco oraz do 7 razy wyższe promieniowanie UV niż na równinach. W nocy natomiast temperatura gwałtownie spada. Pomimo to, że sama wyspa leży w pobliżu równika, w ciągu miesięcy zimowych na tej wysokości są duże opady śniegu.

Budynki postawione w 2003 roku centrum kontrolnego teleskopu MAGIC były mocno niszczone przez naloty z soli oraz wilgoć wnikającą w ściany, fugi oraz dach. Wpływało to na poprawne funkcjonowanie oraz groziło uszkodzeniem urządzeń znajdujących się wewnątrz.
Instytut Maxa- Plancka postanowił zlecić „uzdrowienie“ budynku. W porozumieniu z instytutem, firmą WEBAC oraz wykonawcą, opracowano koncept powierzchniowego uszczelnienia za pomocą elastycznej dyspersji bitumiczno – akrylowej WEBAC 5611, której właściwości pozwalają na użycie jej nawet w tak nietypowych warunkach klimatycznych.

W pierwszym kroku dokładnie usunięto starą farbę z elewacji oraz przesklepiono rysy oraz otwory w murze. Następnie jako uszczelnienie powierzchni nałożono WEBAC 5611 w dwóch fazach, co dzięki bardzo łatwej urabialności było możliwe w krótkim czasie. W miejscach bardzo nasiąkliwych w pierwszej kolejności zrobiono podkład bez dodatku cementu. Fugi i łączenia w obszarze ścian i podłoża zostały dodatkowo wzmocnione za pomocą geotekstylii. Na koniec cała powierzchnia została pomalowana farbą żywiczno- silikonową. W ten sposób zapewniono zarówno szczelność jak i to, że WEBAC 5611 zatrzymał swoją cechę przepuszczania pary wodnej, a więc resztki wilgoci mogły „ulotnić się” ze ściany bez powodowania jakichkolwiek szkód. Budowla została zabezpieczona przed wilgocią a wszechświat znów można obserwować z ponad chmur w suchym otoczeniu.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu