Obiekty referencyjne

Przedstawiamy poniżej przykłady zastosowania produktów i technologii WEBAC w skutecznym rozwiązywaniu w praktyce wielu trudnych problemów związanych z naprawą i zabezpieczaniem przeciwwodnym budowli.

Przedstawione przykłady uporządkowane są według obszarów zastosowań poszczególnych rozwiązań materiałowych i technologicznych WEBAC.