WEBAC 5622P/F

Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 5622P
– Dwukomponentowe grubowarstwowe uszczelnienie bitumiczne wypełnione polistyrenem (P);  (Komponent A (płyn) i Komponen B (proszek))
WEBAC 5622F – Dwukomponentowe grubowarstwowe uszczelnienie bitumiczne wzmocnione włóknem (F); (Komponent A (płyn) i Komponent B (proszek))
Materiały  WEBAC 5622P/F są wysoce elastycznymi, szybko sieciującymi przyjaznymi dla środowiska modyfikowanymi polimerowo powłokami bitumicznymi. Środki są odporne na powszechnie występujące w glebie agresywne czynniki. Materiały są dostępne, w zależności od wymagań w jednym z 2 powyższych wariantów  WEBAC 5622P lub WEBAC 5622F).

Obszary zastosowań
WEBAC 5622P/F
zabezpiecza zagłębione w ziemi części budowli narażone na działanie wody opadowej oraz gruntowej nienapierającej. Nadaje się do powierzchni pionowych i poziomych.

Główne zastosowania WEBAC 5622P/F to uszczelnienia piwnic w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, garaży, pomieszczeń mokrych, ścian oporowych, tarasów i balkonów. Nadaje się również jako klej do płyt izolacyjnych i ochronnych.


Właściwości specjalne
• 2-składnikowe uszczelnienie bitumiczne
• szybkoschnący
• mostkujący rysy
• bez rozpuszczalnika


Przerabianie
Przed naniesieniem powłoki bitumicznej, podłoże zagruntować   środkiem WEBAC 5620. Nanosić raklą lub pacą co najmniej   w dwóch cyklach roboczych (w wymaganych grubościach warstw).   Na podłożach betonowych niezbędne jest wykonanie szpachlowania   (rozwijającego powierzchnię). Zabieg ten można wykonać z materiału   WEBAC 5622P/F. Wykonana warstwa nie jest warstwą uszczelniającą.   Naniesienie kolejnej warstwy winno nastąpić po wyschnięciu warstwy   szpachlowej.  Dylatacje i przerwy robocze w budowlach winny być wcześniej   zabezpieczone taśmami dylatacyjnymi. Zabezpieczanie powierzchni pionowych winno być wyciągnięte   powyżej fundamentów (min. 100 mm) oraz powyżej powierzchni   gruntu (ok. 300 mm) – zabezpieczenie przed wodą rozbryzgową.   Przy murach klinkierowych izolacja winna być wyciągnięta   powyżej poziomu gruntu, w celu zabezpieczenia wnikania   wody pomiędzy izolację i podłoże w fazie budowania. Przy wodzie   stojącej niezbędne jest dwukrotne naniesienie warstwy izolacyjnej   z geowłókniną. W miejscach szczególnie wrażliwych (np. naroża,   łączenia) zawsze winno się wzmacniać izolację poprzez wtopienie   geowłókniny. Również na płaszczyznach poziomych geowłóknina   ułatwia osiągnięcie oczekiwanej grubości warstwy