WEBAC Pompy iniekcyjne

Nasze produkty

 • WEBAC Pompy 1-komponentowe Pompy 1-komponentowe

  WEBAC IP 400 - jednokomponentowa elektryczna, membranowa pompa iniekcyjna; wydajność 2,5 l/ min, maksymalne ciśnienie 250 bar
  WEBACPS IP 1K-F4 – jednokomponentowa elektryczna tłokowa pompa iniekcyjna; wyfdajność 2,2 l/min., maksymalne cisnienie 220 bar ( waga 21 kg)
  WEBAC HEP 1001- nakładka na wiertarkę; wydajności do 30 l/ godz ( do 400 bar)
  WEBAC IP 1K-F3 – jednokomponentowa, tłokowa, pneumatyczna pompa iniekcyjna do gęstych, szybko sieciujących środków; wydajność 3l/min ( 9 kg)

 • WEBAC Ręczne pompy iniekcyjne Ręczne pompy iniekcyjne

  WEBAC HP 100 Lekka, ręczna pompa( tłoczkowa); do 100 bar
  WEBAC HP 250 Lekka, ręczna pompa( tłoczkowa); do 250 bar
  WEBAC HP 50 2K Lekka, dwukomponentowa ręczna pompa (tłoczkowa); do tłoczenia środków iniekcyjnych w proporcji 1:1; wydajność ok 48 ml/skok
  WEBAC Ręczna praska Ręczna praska iniekcyjna; pojemność 1,2 l

 • WEBAC Pompy 2-komponentowe Pompy 2-komponentowe

  WEBAC IP-2K-F1 Dwukomponentowa pompa tłokowa pneumatyczna do podawania żelu akrylowego ; wydajność do 8 l/min; ciśnienie do 200 bar; proporcja sklasników 1:1; wafga 47 kg
  WEBAC IP-2K-F2 Dwukomponentowa pompa tłokowa , pneumatyczna do podawania spienialnych i niespienialnych żywic poliuretanowych ; wydajność do 25 l/min; waga 45 kg
  WEBAC IP-GelCompact Dwukomponentowa pompa tłokowa , pneumatyczna do podawania żeli akrylowych ; wydajność do 8 l/min; ciśnienie do 100 bar; waga 30 kg
  WEBAC IP-2K-40 Dwukomponentowa pompa tłokowa pneumatyczna do podawania żywic PU lub krzemianowych; do stosowania w budownictwie tunelowym- CL; wydajność do 13 l/min

Pompy iniekcyjne WEBAC – odpowiednie pompy dla żywic i żeli iniekcyjnych

Pompy iniekcyjne WEBAC są urządzeniami dla właściwego posługiwania się różnego rodzaju środkami iniekcyjnymi. Firma WEBAC oferuje pompy jednokomponentowe i dwukomponentowe w zróżnicowanych wersjach, min. o zróżnicowanej wydajności. Uzupełnieniem są proste urządzenia ręczne.

Stosując pompy iniekcyjne należy przestrzegać podstawowych zasad takich jak:

 • Nie pracować pompą bez środka iniekcyjnego
 • Uwzględniać czasy przerabiania poszczególnych jednostek opakowawczych środa iniekcyjnego
 • Mieć na uwadze kwestie wzrostu temperatury pracującej pompy i możliwy wpływ zwiększonej temperatury na skrócenie czasu przerabiania środka iniekcyjnego
 • Chronić spienialne środki iniekcyjne znajdujące się w zasobniku pompy przed wilgocią i woda

Nasze produkty

Pompy 1- komponentowe  -znajdują uniwersalne zastosowanie w profesjonalnym uszczelnianiu rys i spękań, wykonywaniu przepon poziomych przed podciąganiem kapilarnym i tłoczeniu poprzez węzę iniekcyjne.  Pompami 1-komponentowymi mogą być przerabiane zarówno żywice poliuretanowe ( w tym spienialne), jak tez żywice epoksydowe. 1Komopnetowe pompy iniekcyjne WEBAC są zoptymalizowane dla tych właśnie środków iniekcyjnych.

Pompy 2-Komponentowe, tłokowe, pneumatyczne wymagają kompresora o wydajności od 300-400 l/min. Poszczególne składniki środka iniekcyjnego zasysane i wprowadzenie są oddzielnie do głowicy mieszającej. Mieszanie składników następuje w głowicy za pomocą mieszadła statycznego.

Czyszczenie pomp iniekcyjnych winno być wykonywane środkiem WEBAC Reiniger A.