WEBAC 4270

WEBAC 4270

Obszary zastosowań
WEBAC 4270 jest wodoaktywną żywicą do gruntowania suchych, wilgotnych, mokrych i zaolejonych/zatłuszczonych podłoży mineralnych o otwartych porach. WEBAC 4270 można stosować jako środek do gruntowania pod kolejne warstwy powłok żywicznych oraz jako warstwę szczepną
pomiędzy nowy a starym betonem.
Jako żywiczne lepiszcze do robienia zapraw wyrównawczych WEBAC 4270 spełnia normę PN-EN 13813.


Właściwości specjalne
• bardzo niska lepkość
• większa reaktywność w obecności wody
• toleruje (uzyskuje przyczepność) podłoża zaolejone i mokre
• po zsieciowaniu odporny na mróz i sole


Przerabianie
Pompa 1- lub 2- komponentowa


Rodzaj i właściwości materiału
WEBAC 4270 jest środkiem do gruntowania, przezroczystym, nieemulgującym, bez wypełniacza, o bardzo niskiej lepkości na bazie żywicy epoksydowej. Materiał o właściwościach sprężystych, sieciujący do postaci twardej, nielepiącej wyróżnia się zdolnością do reagowania z wodą oraz tolerowania tłuszczów. Dzięki tym właściwościom może być nanoszony także na mokre, zaolejone powierzchnie o otwartych
porach, z resztkami zabrudzeń olejowych. Podstawowym warunkiem uzyskania dobrej przyczepności do tego rodzaju powierzchni jest porowatość jej górnej warstwy. Jeśli nie można jednoznacznie stwierdzić występowania porowatości, należy bezwarunkowo przeprowadzić test na przyczepność. Przed naniesieniem środka do gruntowania WEBAC 4270 na nieporowate podłoże, mocno zaolejone czy zatłuszczone powierzchniowo, oczyścić je gorącą wodą lub parą. Bardzo niska lepkość żywicy i zdolność do reakcji z wodą wpływają korzystnie na lite krycie powierzchni i dobre rozprowadzanie materiału.
WEBAC 4270 ma zdolność wiązania do 15% wody w stosunku do swojej masy, bez tworzenia emulsji czy pęcherzyków oraz rozpuszczania cząstek tłuszczu i oleju na powierzchni z otwartą strukturą porów. Te wyjątkowe właściwości zapewniają dobre wnikanie materiału i znakomitą przyczepność do suchych, wilgotnych, mokrych i porowatych oraz zaolejonych, względnie zatłuszczonych podłoży mineralnych.
Podczas kontaktu materiału z wodą lub w czasie nanoszenia na wilgotne lub mokre podłoże, następuje przyspieszenie reakcji, prowadzące do szybszego stwardnienia materiału. Zagruntowaną powierzchnię należy posypać piaskiem kwarcowym (frakcja 0,1–0,3, 0,3–0,7 lub 0,7–1,2 mm), o ile kolejna warstwa nie zostanie naniesiona natychmiast po zżelowaniu materiału (ok. 24 godzin po naniesieniu). Optymalny czas nanoszenia kolejnej warstwy , w średnich warunkach temperaturowych wynosi od 3 do 4 godzin po naniesieniu środka gruntującego WEBAC 4270. Przy podłożach silnie zaolejonych następna powłoka może być nanoszona dopiero po utwardzeniu się środka do gruntowania WEBAC 4270. Czas żelowania (1 litr
wsadu) w temperaturze +20°C wynosi ok. 40 minut. Ilość przerabianego materiału i jego temperatura własna wpływają na czas żelowania. Optymalną reaktywność i zdolność przerabiania materiału osiąga się w temperaturze od +15°C do +23°C. W temperaturze obiektu od +15°C do +18°C materiał WEBAC 4270 wysycha po 24 godzinach; oddanie do użytku może nastąpić po 2–3 dniach. Jako materiał bezrozpuszczalnikowy twardnieje bezskurczowo. Podczas przerabiania przy zwiększonej wilgotności powietrza może następować wiązanie kondensatu pary wodnej przez jeszcze niezżelowany materiał. Uwidacznia się to lekkim mętnieniem powierzchni w czasie wysychania materiału. Proces ten nie wpływa
na właściwości materiału. WEBAC 4270 posiada dobrą wzajemną tolerancję zaprawami mineralnymi, betonem, stalą foliami,
otulinami kabli i materiałami iniekcyjnymi WEBAC. Jest odporny na rozcieńczone kwasy, zasady, smary, oleje i paliwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Konsolidacja gruntu